Regulamin korzystania z usług projektanta i wykonywania wizualizacji w salonie łazienek Ceramika

1. Salon Łazienek Ceramika świadczy usługi polegające na wizualizacji wnętrza (zaprojektowania), przy użyciu programu komputerowego CAD DECOR.

2. Projektowanie pomieszczeń jest bezpłatne dla klientów firmy Salon Łazienek Ceramika , którzy dokonują w salonie zakupu płytek i wyrobów sanitarnych.

3. Wykonany projekt aranżacji nie stanowi dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Stanowi autorską koncepcje wizualizacji wnętrza o wymiarach dostarczonych przez klienta.

4. Zapłata za towar nie stanowi przeniesienia praw autorskich majątkowych na klienta.

5. Za każde przyjęcie zlecenia wykonania projektu sprzedawca/projektant pobiera od klienta zaliczkę na poczet przyszłej faktury zakupu płytek w Salonie Łazienek Ceramika. W momencie wycofania się klienta z chęci zakupu zaliczka zostanie przeksięgowana na poczet wykonanej usługi projektowania.

6. Projektant/sprzedawca pobiera od klienta zaliczkę na poczet przyszłej faktury zakupu Towarów w wysokości 50zł/m2 podłogi(jednak nie mniej niż 500 zł). W przypadku pomieszczeń o powierzchni podłogi większej niż 20m/2 zaliczka jest negocjowana indywidualnie z klientem.

7. Klient potwierdza zlecenie wypisując kartę projektową z odręcznymi rysunkami oraz wymiarami projektowanego pomieszczenia. Wymiary pomieszczenia dostarcza klient.

8. W ramach jednego projektu klient ma prawo wykonania maksymalnie dwóch zmian bezpłatnie. Jeden projekt dotyczy jednej kolekcji płytek, każda kolejna zmiana kolekcji w ramach tego samego pomieszczenia będzie traktowana jako osobny projekt.

9. Projektant zobowiązuje się do przedstawienia wizualizacji (projektu) klientowi w terminie maksymalnie 7 dni roboczych.

10. Gotowy projekt powinien składać się z wizualizacji pomieszczenia, wizualizacji każdej ściany osobno, zestawienia ilościowego i wartościowego płytek, propozycji dodatkowych elementów wyposażenia, ( kabina prysznicowa, wanna, armatura sanitarna, baterie, oświetlenie pomieszczenia).

11. Zamknięcie projektu następuje w momencie akceptacji wersji ostatecznej przez klienta.

12. Po akceptacji wersji ostatecznej, wszelkie zmiany projektu, lub odstąpienie od jego realizacji, albo niezgodność wymiarów uprzednio podanych przez Klienta z rzeczywistością, nie stanowią podstawy do zwrotu zakupionych wcześniej Towarów.

13. Klient zamawiając towar z projektu przyjmuje do wiadomości, że wszelkie ilości materiałów są ilościami szacowanymi, które przed zamówieniem klient ma obowiązek zweryfikować. Przed położeniem płytek należy sprawdzić rzeczywisty wymiar oraz odcień płytek.

14. Istnieje możliwość wykonania projektu bez zakupu materiałów. W takim przypadku faktura za wykonanie usługi zostanie wystawiona w wartości odpowiadającej 50zł/m2 podłogi, ale nie mniej niż 500zł.

15. Nie dokonanie zakupu Towarów w terminie 90 dni od dnia zapłaty kaucji będzie traktowane jako rezygnacja z zakupu, skutkująca utratą uprzednio wpłaconej kaucji.